corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3704 - ὅπως

Transliteration
hópōs
Phonetics
hop'-oce  
Word Origin
from (3739) and (4459)
Parts of Speech
particle
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. how, that
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (56) NAS (34) HCS (50)
Matthew 18
Mark 2
Luke 7
John 1
Acts 15
Romans 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 2
Galatians 1
2 Thessalonians 1
Philemon 1
Hebrews 2
James 1
1 Peter 1
Matthew 11
Mark 1
Luke 4
John 1
Acts 9
1 Corinthians 1
Galatians 1
2 Thessalonians 1
Hebrews 2
James 1
1 Peter 1
Matthew 17
Mark 1
Luke 6
John 1
Acts 12
Romans 3
1 Corinthians 1
2 Corinthians 2
Galatians 1
2 Thessalonians 1
Philemon 1
Hebrews 2
James 1
1 Peter 1
BYZ TIS TR
ADV 57
ADV 42
ADV 56
NA WH
ADV 1
CONJ 37
N-NSM 1
P-DS 1
P-GPM 1
ADV 57


Liddell-Scott-Jones Definitions

ὅπως,

also and Aeol. ὅππως, Ion. ὅκως, Dor. ὁπῶς acc. to A.D. Adv. 173.11: correlat. to ὡς and πῶς.

ADV. OF MANNER, Relat. as, in such manner as, and with interrog. force how, in what manner, rarely indef., v. infr. A.V.

FINAL CONJUNCTION, in such a manner that, in order that.

ADV. OF MANNER, how, as:

I

1. Relat. to ὥς or οὕτως (like ὡς), in such manner as, as: 1 with the ordinary Constr. of the Relat.: with ind., ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν Od. 15.111; οὕτως ὅ... S. Tr. 330; ὧδ' ὅ. Id. El. 1301; οὕτως ὅ. δύνανται Th. 7.67: sts. an analogous word replaces the antec. Adv., με τοῖον ἔθηκεν, ὅπως (for οἷον) ἐθέλει Od. 16.208: freq. without any antec. expressed, ἔλθοι ὅ... ἐθέλω (sc. αὐτὸν ἐλθεῖν) 14.172; ἔρξον ὅ. ἐθέλεις Il. 4.37, Od. 13.145; χρῶ ὅ. βούλει X. Cyr. 8.3.46; ποίει ὅ. ἄριστόν σοι δοκεῖ εἶναι ib. 4.5.50; ὅ. ἔχω as I am, on the spot, S. Ph. 819. with fut. ind., esp. after Verbs of seeing, providing, taking care.., in the manner in which, how, that, οἱ Περσικοὶ νόμοι ἐπιμέλονται ὅπως μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται X. Cyr. 1.2.3; ποιέειν ὅκως μηκέτι κεῖνος ἐς Ἕλληνας ἀπίξεται Hdt. 5.23; ἐφρόντιζον ὅκως μὴ λείψομαι τῶν πρότερον γενομένων Id. 7.8. ά, cf. Pl. Ap. 29e; ἔπρασσον ὅπως τις βοήθεια ἥξει Th. 3.4; τοῦτο μηχανᾶσθαι ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον Pl. Ap. 39a; τούτου στοχαζόμενοι, ὅπως.. ἔσονται Id. Grg. 502e (cf. infr. 111.1 b, etc.): this fut. ind. may become opt. after a historical tense, ἐπεμελεῖτο ὅπως μήτε ἄσιτοι μήτε ἄποτοί ποτε ἔσοιντο X. Cyr. 8.1.43, cf. HG 7.5.3, Cyr. 8.1.10, Oec. 7.5, Ages. 2.8; and ὅπως is freq. used interchangeably with such forms as δι' ὧν, ὅτῳ τρόπῳ, etc., εἰσηγοῦνται μὴ δι' ὧν.. ἀσκήσουσιν, ἀλλ' ὅπως.. δόξουσι Isoc. 1.4, cf. Th. 6.11: this sense easily passes into a final sense, so that, τοῦτο ἀπόβαλε οὕτω ὅκως μηκέτι ἥξει Hdt. 3.40; οὕτω δ' (sc. ποίει) ὅπως μήτηρ σε μὴ 'πιγνώσεται S. El. 1296, cf. Ar. Ra. 905, X. Cyr. 4.5.25, HG 2.4.17; v. infr. B.

2. with ἄν ( κε) and subj. in indefinite sentences, in whatever way, just as, however, ὅππως κεν ἐθέλῃσιν Il. 20.243 (but ὅπως ἐθέλῃσιν (without κε) Od. 1.349, 6.189); οὕτως ὅκως ἂν καὶ δυνώμεθα Hdt. 8.143; οὕτως ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται X. Cyr. 1.1.2, cf. IG 22.1.13 (v B. C.), Pl. Phd. 116a, Smp. 174b, etc. with opt. after historical tenses, οὕτως ὅ. τύχοιεν Th. 8.95; ὅ. βούλοιντο X. HG 2.3.13; in a gnomic statement, εἰκῇ κράτιστον ζῆν ὅ. δύναιτό τις S. OT 979: when ἄν appears with the opt., it belongs to the Verb and not to ὅπως, ὅ. ἄν τις ὀνομάσαι τοῦτο however one might think fit to call it, D. 13.4.

3. a very common phrase is οὐκ ἔστιν ὅ. (οὐκ ἔσθ' ὅπως) there is no way in which.., it cannot be that, οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς δέξονται λόγους Hdt. 7.102, cf. Ar. Pl. 18, D. 18.208, al.; so οὐκ ἔστιν ὅ. οὐ, fieri non potest quin, οὐκ ἔσθ' ὅ. οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν ἐξήγαγ' S. OC 97, cf. Ar. Ach. 116, Eq. 426, Th. 882, Pl. Ap. 27e; οὐδαμῶς ὅ. οὐ, in answer, it must positively be so, Id. Tht. 160d; so also οὐκ ἂν γένοιτο τοῦθ' ὅ... οὐ φανῶ S. OT 1058; οὐ γὰρ γένοιτ' ἄν, ταῦθ' ὅ. οὐχ ὧδ' ἔχειν (anacoluth. for ἔχει or ἕξει) Id. Aj. 378: so in questions, ἔσθ' ὅ... ἔλθωμεν; Ar. V. 471 (v.l. -οιμεν); ἔστιν οὖν ὅ. ὁ τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Pl. R. 495a, cf. Phdr. 262b, Tht. 154c: so, besides ind. of all tenses, οὐκ ἔσθ' ὅ. may be folld. by opt. with ἄν, οὐ γάρ ἐσθ' ὅπως μί' ἡμέρα γένοιτ' ἂν ἡμέραι δύο Ar. Nu. 1181, cf. V. 212, Isoc. 12.156, Pl. La. 184c: by ind. with ἄν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν.. κατέστησαν Isoc. 15.206, cf. D. 33.28: ἄν is omitted in οὐκ ἔσθ' ὅπως λέξαιμι A. Ag. 620, cf. E. Alc. 52, Ar. V. 471 (v.l. ἔλθωμεν).

4. in Trag., etc., like ὡς in comparisons, κῦμ' ὅπως A. Pr. 1001; γῄτης ὅπως S. Tr. 32, cf. 442, 683; ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι σχίζουσι κάρα Id. El. 98 (anap.); ὅπως ἁ πάνδυρτος ἀηδών ib. 1076 (lyr.), cf. Ph. 777, E. Andr. 1140; ὅκως τις καλλίης κάτω κύπτων Herod. 3.41; so in Locr. Prose, ὅπω(ς) ξένον IG 9(1).334.2 (V B.C.).

5. like ὡς or ὅτι, with Sup. of Advs., ὅ. ἄριστα A. Ag. 600, IG 12.44.8, etc.; ὅ. ἀνωτάτω as high up as possible, Ar. Pax 207; in full, οὕτως ὅ. ἥδιστα (sc. ἔχει) S. Tr. 330.

6. with a gen. added, σοῦσθε ὅ. ποδῶν run as you are off for feet, i. e. as quick as you can, A. Supp. 837 (lyr., where however [ἔχετε] shd. prob. be added); v. infr. 111.10, ἔχω (A) B. 11.2b.

7. sts. of Time, when, Τρῶες.. ὅπως ἴδον αἷμ' Ὀδυσῆος.., ἐπ' αὐτῷ πάντες ἔβησαν Il. 11.459, cf. 12.208, Od. 3.373: freq. in Hdt. with opt., whenever, ὅκως μὲν εἴη ἐν τῇ γῇ καρπὸς ἁδρός 1.17, cf. 68, 100, 162, 186, 2.13, 174, al.: in Trag. and Com., A. Pers. 198, S. El. 749, Tr. 765, Ar. Nu. 60: with Sup. of Advs., ὅ. πρῶτα as soon as, Hes. Th. 156; ὅ. ὤκιστα Thgn. 427; ὅ. τάχιστα A. Pr. 230.

8. of Place, where, dub. in Herod. 3.75.

II

1. ὅπως is sts. used to introduce the substance of a statement, after Verbs of saying, thinking, or perceiving, that, how, λόγῳ ἀνάπεισον ὅκως.. Hdt. 1.37; οὐδὲ φήσω ὅκως.. Id. 2.49, cf. 3.115, 116; τοῦτ' αὐτὸ μή μοι φράζ', ὅπως οὐκ εἶ κακός S. OT 548, cf. Ant. 223, Pl. Euthd. 296e; after ἐλπίζειν, S. El. 963, E. Heracl. 1051; after Verbs of emotion, ἐμοὶ δ' ἄχος.., ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται grief is mine, when I think how.. (i. e. that..), Od. 4.109, cf. S. Ph. 169 (lyr.); after θαυμάζω freq. in Att., θαυμάζω ὅ. ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι X. Mem. 1.1.20, cf. Pl. Cri. 43a.

2. οὐχ ὅ... ἀλλὰ or ἀλλὰ καὶ.. is not only not.. but.., and is expld. by an ellipsis of λέγω or ἐρῶ (cf. ὅτι IV), οὐχ ὅ. κωλυταὶ.. γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ.. δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε not only will you not become.., but you will also.., Th. 1.35, cf. X. HG 5.4.34, D. 6.9; οὐχ ὅ. ὑμῖν τῶν αὑτοῦ τι ἐπέδωκεν, ἀλλὰ τῶν ὑμετέρων πολλὰ ὑφῄρηται Lys. 30.26; οὐχ ὅ. τούτων χάριν ἀπέδοσαν, ἀλλ' ἀπολιπόντες ὑμᾶς εἰς τὴν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν εἰσῆλθον Isoc. 14.27, cf. D. 18.131, 53.13; οὐ γὰρ ὅπως.., ἀλλὰ καὶ.. Id. 21.11; οὔκουν ὅπως.., ἀλλὰ.. X. Cyr. 8.2.12; also οὐχ ὅ..., ἀλλ' οὐδέ.., οὐχ ὅ. ἀδικοῦντες, ἀλλ' οὐδ' ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδευόμεθα Id. HG 2.4.14; οὐχ ὅ. τῆς κοινῆς ἐλευθερίας μετέχομεν, ἀλλ' οὐδὲ δουλείας μετρίας τυχεῖν ἠξιώθημεν Isoc. 14.5; διμοιρίαν λαμβάνων ἐν ταῖς θοίναις οὐχ ὅπως ἀμφοτέραις ἐχρῆτο, ἀλλὰ διαπέμπων οὐδετέραν αὑτῷ κατέλειπε X. Ages. 5.1; οὐχ ὅ. ζημιοῦν, ἀλλὰ μηδ' ἀτιμάζειν.. Th. 3.42: so sts. μὴ ὅ. (where an imper. must be supplied), μὴ ὅ. ὀρχεῖσθαι ἀλλ' οὐδὲ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε do not think that you could dance = so far from being able to dance, X. Cyr. 1.3.10. οὐχ ὅ. rarely follows another clause, to say nothing of.., let alone.., πεπαύμεθ' ἡμεῖς, οὐχ ὅ. σε παύσομεν S. El. 796; μηδ' ἐμπίδα, οὐχ ὅπως ταῦρον ἔτι ἄρασθαι δυνάμενος.. let alone a bull, Luc. Cont. 8, cf. Prom. 8, Pr.Im. 7, Pisc. 31.

III in in direct questions, how, in what way or manner:

1 with ind., ἔσπετε νῦν μοι ὅππως δὴ.. πῦρ ἔμπεσε νηυσίν Il. 16.113; εἴπ' ἄγε μ'.. ὅππως τούσδ' ἵππους λάβετον 10.545; εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας Od. 3.97; ὅπως ἠφανίσθη οὐδὲ λόγῳ εἰκότι δύνανται ἀποφαίνειν Antipho 5.26; Ἀλκιβιάδης ἀνήχθη.. ἐπὶ κατασκοπὴν.. τοῦ οἴκαδε κατάπλου ὅπως ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχοι X. HG 1.4.11; οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα Il. 2.252, etc. notably fut. after Verbs of deliberation (like the subj., v. infr. 2), φραζώμεθ' ὅπως ἔσται τάδε ἔργα 4.14; φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ (v.l. ἀλεξήσῃς) 9.251, cf. Od. 13.376, 386, 19.557, 20.29, 39.

2. with deliberative subj. after Verbs of deliberation, taking care, and the like, λεύσσει ὅπως ὄχ' ἄριστα.. γένηται Il. 3.110; ἐνόησεν (gnomic aor.) ὅππως κέρδος ἔῃ 10.225; ἀλλ' ἄγεθ' ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες νόστον ὅπως ἔλθῃσι Od. 1.77, cf. 13.365; οὐκ οἶδ' ὅπως.. φῶ S. OT 1367, cf. Aj. 428, Lys. 8.5, Pl. Men. 91d; ἐπιμελητέον ὅπως τρέφωνται οἱ ἵπποι X. Eq.Mag. 1.3, cf. Oec. 7.36, 37, 9.14, 15.1, Pl. Grg. 515c. Sts. the fut. and subj. are conjoined without difference of meaning, ἐπράττετο γὰρ.., πρῶτον μὲν ὅπως μὴ περιμείνητε.., δεύτερον δὲ ὅπως ψηφιε̄σθε.., τρίτον δὲ ὅπως μὴ ἔσται Aeschin. 3.65, cf. X. Ages. 7.7, Mem. 2.2.10. On ὅπως ἄν (κεν), v. infr. 5.

3. with opt. after tenses of past time, τῶν ἀδῄλων ὅπως ἀποβήσοιτο ib. 1.3.2, etc.: after Verbs of deliberation, being virtually orat. obliq., μερμήριξε.. Ἥρη ὅπως ἐξαπάφοιτο (orat. rect. πῶς ἐξαπάφωμαι;) Il. 14.160; μερμήριζεν ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι νῆες Od. 9.554, cf. 420; οὐ γὰρ εἴχομεν.. ὅπως δρῶντες καλῶς πράξαιμεν S. Ant. 271; ἐπεμελήθημεν ὅπως ἐξαλειφθείη αὐτῷ τὰ ἁμαρτήματα Lys. 6.39, cf. 13.32, X. Cyr. 6.2.11.

4. with opt. and ἄν freq. expressing a wish, which in orat. rect. would be expressed by πῶς ἄν, σκόπει ὅ. ἂν ἀποθάνοιμεν ἀνδρικώτατα Ar. Eq. 81 (v.l. ἀποθάνωμεν), cf. Nu. 760; βουλευόμενοι ὅ. ἂν τὴν ἡγεμονίαν λάβοιεν τῆς Ἑλλάδος X. HG 7.1.33, cf. Cyr. 2.1.4; τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται ὅ. ἂν θηρῷεν (v.l. -ῶσιν) ib. 1.2.10: the opt. with ἄν and subj. sts. appear in consecutive clauses, Id. HG 3.2.1.

5. ὅπως ἄν (κεν) with the subj. is used after imper. or inf. used as imper., πείρα ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι Od. 4.545; φράζεσθαι.., ὅππως κε μνηστῆρας.. κτείνῃς 1.295; σκοπεῖτε.., ὅ. ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νικᾷ τόδε A. Supp. 233, etc.; φύλασσε.. ἔπειθ' ὅ. ἂν.. ἡ χάρις.. ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ S. Tr. 618, cf. E. IA 539: in Prose, ἐπιμεληθῆναι ὅ. ἂν.. X. Cyr. 8.3.6, cf. Pl. Prt. 326a; μηχανᾶσθαι Id. Phdr. 239b, Grg. 481a, cf. Ar. Eq. 917.

6. rarely c. inf., ἐπιμελήθητε προθύμως ὅπως διπλάσια.. σῖτα καὶ ποτὰ παρασκευασθῆναι X. Cyr. 4.2.37 (v.l. -εσκευασμένα ᾖ), cf. Oec. 7.29, HG 6.2.32; so later ὅπως παρακολουθῆμεν (Dor. inf.) Supp.Epigr. 1.170.18 (cf. p.138, Delph., ii B. C.); ὅπως.. ἔχειν, ὅπως.. εἴργεσθαι, D.S. 20.4, 85; ὅπως πέμπιν PTeb. 315.30 (ii A. D.).

7. after Verbs of fear and caution, ὅπως and ὅπως μή are used with fut. ind. or aor. subj.: the readings are freq. uncertain: the following (among others) are made certain either by the metre or the form, with fut. ind., δέδοιχ' ὅπως μὴ τεύξομαι Ar. Eq. 112; παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ.. οἰχήσομαι Pl. Phd. 91c; φόβος.. ἔστιν.. ὅπως μὴ αὖθις διασχισθησόμεθα Id. Smp. 193a: sts. the preceding Verb is omitted, ὅπως μὴ οὐκ.. ἔσομαι Id. Men. 77a. with aor. subj., τὴν θεὸν δ' ὅ. λάθω δέδοικα E. IT 995; φυλάττου, ὅ. μὴ εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς X. Mem. 3.6.16: rarely with pres., οὐ φοβεῖ ὅ. μὴ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων Pl. Euthphr. 4e: sts. the preceding Verb is omitted, with aor. subj., ὅκως μή τι ὑμῖν πανώλεθρον κακὸν ἐς τὴν χώρην ἐσβάλωσι Hdt. 6.85: with pres. subj., ὅπως μὴ.. ᾖ τοῦτο Pl. Cra. 430d. with opt. representing subj. after a historical tense, X. Mem. 2.9.3.

8. this Constr. is used in admonitions or commands: in the orig. Constr. a Verb implying caution or circumspection precedes, ὅρα ὅκως μή σευ ἀποστήσονται Πέρσαι Hdt. 3.36; ἄθρει.. ὅπως μὴ ἐκδύσεται Ar. V. 141; τηρώμεσθ' ὅπως μὴ.. αἰσθήσεται ib. 372: but this came to be omitted, and ὅπως or ὅπως μή with fut. ind. or aor. subj. are exactly = the imper., ἔμβα χὤπως ἀρεῖς Id. Ra. 378 (lyr.): most freq. with fut. ind., ὅκως λόγον δώσεις τῶν μετεχείρισας χρημάτων, = δίδου λόγον, Hdt. 3.142; ὅπως παρέσει μοι, = πάρισθι, Ar. Av. 131; ὅπως πετήσει Id. Pax 77, cf. X. An. 1.7.3, Lys. 1.21, 12.50, Pl. Grg. 489a, etc.: rarely with I pers., ὁποῖα κισσὸς δρυός, ὅπως τῆσδ' ἕξομαι E. Hec. 398, cf. Ar. Ec. 297 (lyr.): very rarely with aor. subj., ὅπως μή τι ἡμᾶς σφήλῃ Pl. Euthd. 296a codd.; ὅπως μὴ.. ἐξαπατήσῃ Id. Prt. 313c; ὅπως μὴ ποιήσητε D. 4.20 codd. The codd. freq. vary, as between διδάξεις and -ξῃς Ar. Nu. 824; τιμωρήσονται and -ωνται Th. 1.56; πράξομεν and -ωμεν ib. 82; θορυβήσει and -σῃ D. 13.14, etc. Since the fut. is frequently, and the aor. (whether 1 or 2) rarely guaranteed by metre or form, the aor. 1 forms shd. prob. be rejected, both in signf. 7 and 8, in cases where codd. vary.

9. as the echo to a preceding πῶς; in dialogue,

Thayer's Expanded Definition

ὅπως (from πῶς and the relative ), with the indicative, a relative adverb but, like the Latinut, assuming also the nature of a conjunction (cf. Winer's Grammar, 449 (418f)).

I. As an adverb; as, in what manner, how; once so in the N. T. in an indirect question, with the indicative: οὐκ ἔγνως, ὅπως κτλ., Luke 24:20, where cf. Bornemann, Scholia etc.

II. A conjunction, Latinut, answering to the German dass, that; in classical Greek with the optative, and subjunctive, and future indicative; cf. especially Klotz ad Devar. ii. 2, p. 681ff But the distinction observed between these constructions by the more elegant Greek writings is quite neglected in the N. T., and if we except Matthew 26:59 L T Tr (ὅπως θανατώσουσιν) (1 Corinthians 1:29 Rec.elz), only the subjunctive follows this particle (for in Mark 5:23, for ὅπως ... ζήσεται, L text T Tr WH have correctly restored ἵνα ... ζήσῃ); cf. Winers Grammar, 289 (271); Buttmann, 233f (201f); (214 (185)).

1. It denotes the purpose or end, in order that; with the design or to the end that; that;

a. without ἄν — after the present, Matthew 6:2, 16; Philemon 1:6; Hebrews 9:15; after ἐστε to be supplied, 1 Peter 2:9; after the perfect, Acts 9:17; Hebrews 2:9; ὅπως μή, Luke 16:26; after the imperfect, Matthew 26:59 (R G (see above)); Acts 9:24; after the aorist, Acts 9:2, 12; Acts 25:26; Romans 9:17; Galatians 1:4; ὅπως μή, Acts 20:16; 1 Corinthians 1:29; after the pluperfect, John 11:57; after the future, Matthew 23:35; and Rec. in Acts 24:26; after an aorist subjunctive by which something is asked for, Mark 5:23 Rec.; after imperatives, Matthew 2:8; Matthew 5:16, 45; Matthew 6:4; Acts 23:15, 23; 2 Corinthians 8:11; ὅπως μή, Matthew 6:18; after clauses with ἵνα and the aorist subjunctive, Luke 16:28; 2 Corinthians 8:14; 2 Thessalonians 1:12. Noteworthy is the phrase ὅπως πληροθη, i. e. that according to God's purpose it might be brought to pass or might be proved by the event, of O. T. prophecies and types (see ἵνα, II. 3 at the end): Matthew 2:23; Matthew 8:17; Matthew 12:17 (where L T Tr WH ἵνα); .

b. ὅπως ἄν, that, if it be possible, Matthew 6:5 R G; that, if what I have just said shall come to pass, Luke 2:35; Acts 3:20 () (R. V. that so); ; Romans 3:4 (Buttmann, 234 (201)); examples from the Sept. are given in Winer's Grammar, § 42, 6.

2. As in the Greek writings also (cf. Winers Grammar, 338 (317); (Buttmann, § 139, 41)), ὅπως with the subjunctive is used after verbs of praying, entreating, asking, exhorting, to denote what one wishes to be done: Matthew 8:34 (here L ἵνα); ; Luke 7:3; Luke 10:2; Luke 11:37; Acts 8:15, 24; Acts 9:2; Acts 23:20; Acts 25:3; James 5:16; after a verb of deliberating: Matthew 12:14; Matthew 22:15; Mark 3:6 (from which examples it is easy to see how the use noted in II. arises from the original adverbial force of the particle; for συμβούλιον ἐδίδουν ... ὅπως αὐτόν ἀπολέσωσιν, they took counsel to destroy him is equivalent to how they might destroy him, and also to to this end that they might destroy him; cf. Kühner, § 552 Anm. 3, ii., p. 892).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὅπως .

I. Relat. adv. of manner, as, how: c. indic., Luke 24:20.

II. Conj., c. subjc. (in cl. also c. opt., indic.: so in Matthew 26:59, LT, Tr.), in order that, to the end that, that;

1. final, denoting purpose or design (in which the original idea of modality has been merged): after pres., Matthew 6:2, al.; pf., Acts 9:17, al.; impf., Acts 9:24; aor., Acts 9:2, al.; plpf., John 11:57; fut., Matthew 23:35; imperat., Matthew 2:8, al.; . μή (M, Pr., 185), Matthew 6:18, Luke 16:26, Acts 20:16, 1 Corinthians 1:29; . πληρωθῇ , Matthew 2:23; Matthew 8:17; Matthew 13:35; . ἄν (B1., § 65, 2; WM, § 42, 5), Luke 2:35, Acts 3:19; Acts 15:17, Romans 3:4 (cf. Genesis 12:13, Psalms 59:7. 1Mac 1032, al.).

2. After verbs of asking, exhorting, etc.: Matthew 9:38, Luke 7:3, James 5:16, al. (in late writers its place is often taken by the correl. πῶς , q.v.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the properly colourless character of this word, ";disposition,"; ";propensity,"; see Burton’s note ICC ad Galatians 5:24. From this it comes naturally to be used in malam partem = ";evil experience,"; ";suffering,"; as 14 times in Paul.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
οπως όπως ὅπως hopos hopōs hópos hópōs opos opōs
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ὀπώρα
Next Entry
ὅραμα
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology